Declaració responsable per a les famílies amb relació a la situació de pandèmia generada per la Covid-19

Un cop descarregada i emplenada, envia-la per correu electrònic a info@kitxalla.org